Grups empreses

RAFTING COMPETICIÓ

El Ràfting és l’activitat turística estrella perquè permet accedir a les aigües braves sense cap preparació específica, sentint les sensacions dels corrents del riu.

Dins de les diferents opcions que ofereix el Ràfting Parc al voltant del ràfting hi ha la que va adreçada a col·lectius d’empresa. Es denomina Ràfting Competició.

L’activitat consisteix, desprès de les preceptives recomanacions tècniques i de seguretat, en 4 baixades pel Canal Olímpic d’Aigües Braves. Les 2 primeres són de coneixement, entrenament i adaptació al medi i les 2 últimes baixades són cronometrades.

L’equip que realitza el mínim temps en la suma de les 2 baixades és el guanyador. Els grups són normalment entre 6 i 8 persones.

Aquesta activitat es pot equiparar al que passa en el món empresarial, on una empresa (equip barca de ràfting) es troba davant d’un nou repte u oportunitat de negoci desconegut (activitat de ràfting). L’empresa cal que s’adapti ràpidament a les noves condicions del mercat (2 baixades d’entrenament) per tenir èxit en els resultats (2 baixades cronometrades) i poder recollir els premis corresponents.

Aquest equip guanyador necessita intuïció en la presa de decisions, col·locació dins de la barca, oportunitat a l’hora de remar, punts de màxim esforç, etc. disposa d’assessors externs (tècnics esportius, monitors) que el poden ajudar aportant la seva experiència en situacions similars. No obstant la decisió final és sempre la del grup.

L’experiència que té el Ràfting Parc amb aquesta activitat és molt positiva, ben valorada pels clients i permet donar una visió diferent d’una modalitat lúdic-esportiva com és el Ràfting.

Totes les activitats Detalls Tarifa
1h pel canal d'aigües tranquil·les 28€/persona
4 baixades, 1h pel canal olímpic d'aigües braves 44€/persona
1h hidrotrineu pel canal olímpic d'aigües braves 56€/persona
1h Open-kayak pel canal olímpic d'aigües braves 56€/persona
1h piragüisme pel canal d'aigües tranquil·les + 3 baixades de Ràfting (pel canal olímpic) 56€/persona
Piragüisme, 1h pel canal d'aigües tranquil·les + 3 baixades de Ràfting + 1h Open-kayak 87€/persona
Excursió amb bicicleta pels voltants de La Seu (Inclou lloguer de bicicleta, un monitor i servei de recolzament) 31€/persona
Suplement activitats Format Competició Activitats cronometrades (Ràfting, piragüisme, etc). 200€

Inclou

El preu inclou: Monitor, lloguer de tot el material, assegurança i el dret d’utilització dels serveis de la instal·lació (vestuaris, dutxes d’aigua calenta, etc…)
IVA inclòs

Imprescindible

Portar vestit de bany i tovallola.